ŞEHİR ÇALIŞMALARI GRUBU OLUŞTURMAK

Bu çalışma grubu Müslüman toplumların içinde yaşadığı şehirlerdeki sosyo-kültürel değişimleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bunu, insanların şehir içindeki yaşayışlarını ve bunun şehrin kendisi üstündeki etkilerini keşfederek yapar. Değişen yaşam biçimleri ve kent kültürü, kentsel çevreyi nasıl şekillendirir? Ayrıca, grup bu ilşkinin diğer tarafından da bakmalıdır: Şehirdeki ve imar çevredeki değişimler insanların yaşayşlarını nasıl değiştirir? İmar ve yaşayan çevre arasındaki bu etkileşimler, kentsellik nosyonunda kuşatılabilir.

Çalışma Grubu, şehirlerde varolan değişik kentsellik formlarından da bakacaktır. Şehirlerin bazılarını ileri ve gelişmiş, diğerlerini ise geri kalmış ve birinci dünya ülkelerine ayak uyduramamış olarak sınıflandırarak, küreselleşmiş kentsellik modeline eşlik eden gelişmeci bir spectrumla sınırlandıran geleneksel yaklaşımlardan farklı bir yol izleyecektir. Bu daha verimli yaklaşım, şehirlere sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamda kendine has pek çok faktörün inşa ettiği kentsellik formu üzerinden bakacaktır. Şehirler arasında sadece kentsel kültür ve çevrenin farklılık gösterdiğini söyleyemeyiz, aynı zamanda şehir kendi içinde de farklılaşır. Böylece, kentsellikler yığınının olutuğu söylenebilir.

Bu tartışmanın bir bölümü çeşitli kent aktörlerinin (planlama yapanlar, mimarlar, yerleşimciler, göçmenler, evsizler ve çocuklar... v.b. gibi) perspektifinden ve stratejik olarak, bilinçsizce yerleşilen kent alanından farklı yollarla bakmayı içerir. Onların tecrübeleri, değerler sistemi, kimlikler, sosyal hiyerarşi ve inançlar üzerinden ifade edilen şehrin yaşayan çevresini inşa eder. Şehrin sosyal yaşamının dönüşüm sürecinde kent alanınını, yapıları ve mimariyi nasıl etkilediği (ve onlardan nasıl etkilendiği) grubun ilgisinin merkezindedir.

Ayrıca; yapısal faktörlerin (politik ve ekonomik sistem, yasalar, kent politikalarıve düzenlemeler gibi) şehirdeki yerel pratiklerin farklılıklarıyla etkileşimine bakabiliriz. Bu özellikle şehir ve insanlarını etkileyen imar formları, küreselleşmiş kültür formları, yüksek tüketicilik ve neoliberalizmin geçerli olduğu bu ortamda önemli hale gelir.

İnsanların yaşadıkları şehirleri nasıl şekillendirdiği, şehirlerin onları ve onların günlük yaşamlarını nasıl şekillendirdiği bu çerçeve içinde yanıt aranacak sorulardır. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !